Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος Υποβοηθούμενη με Υπολογιστή

Γράφει ο Δρ. Λάζαρος Οικονομίδης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος στην Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος Υποβοηθούμενη  με Υπολογιστή (Ην. Βασίλειο), συνεργάτης του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης

Η χειρουργική αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας του γόνατος ονομάζεται Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος, κατά την οποία αφαιρούνται τα τμήματα των οστών που πάσχουν και αντικαθίστανται με μεταλλικές προθέσεις και πολυαιθυλένιο (πλαστικό). Η τεχνική αυτή που εφαρμόζεται σχεδόν απαράλαχτη εδώ και πολλές δεκαετίες  βασίζεται καθαρά στην κρίση του χειρουργού όσον αφορά τη διόρθωση της παραμόρφωσης και την τοποθέτηση των προθέσεων με αποτέλεσμα κάποιες φορές τα αποτελέσματα να μην είναι τα επιθυμητά.

Πρόσφατα, νέες χειρουργικές τεχνικές, που χρησιμοποιούν τη ρομποτική και ψηφιακή με υπολογιστή, τεχνολογία, αναπτύσσονται όλο και περισσότερο στο εξωτερικό αλλά πλέον και στη Θεσσαλονίκη με σκοπό να αντιμετωπιστούν τα ανωτέρω προβλήματα με πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Μία τέτοια καινοτόμος τεχνική, είναι και η Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος Υποβοηθούμενη με Υπολογιστή (Computer Assisted Orthopaedic Surgery) που εφαρμόζουμε στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Η τεχνική χρησιμοποιείται στο 30% των επεμβάσεων γόνατος στη Γερμανία και Αυστραλία και 18% στο Ην. Βασίλειο.

Πως λειτουργεί;

Ο χειρουργός τοποθετεί αισθητήρες στο άκρο του ασθενούς, και ακολούθως γίνεται καταγραφή της κίνησης του άκρου και της ανατομίας και απεικονίζεται στον Υπολογιστή, ως τρισδιάστατο μοντέλο, το μέγεθος των οστών, η ακριβής ανατομία καθώς και η παραμόρφωση της πάσχουσας άρθρωσης. Κατόπιν ο υπολογιστής, έχοντας αυτές τις πληροφορίες, καθοδηγεί σε πραγματικό χρόνο (navigation), χωρίς να υποκαθιστά τον χειρουργό κατά την διάρκεια της επέμβασης, με σκοπό το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Πλεονεκτήματα σε σχέση με τη συμβατική μέθοδο:

  •   Εξατομικευμένη χειρουργική ανάλογα με την ανατομία του κάθε ασθενή χωρίς τη χρήση υψηλού κόστους εξετάσεων όπως μαγνητική ή αξονική τομογραφία: ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και διαστάσεις στις αρθρώσεις. Η τεχνολογία αυτή μπορεί να αναγνωρίσει τις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενή και να βοηθήσει τον χειρουργό στην τοποθέτηση της τεχνητής άρθρωσης με μεγάλη λεπτομέρεια.
  • Χρησιμοποιούμε το πιο προηγμένο, αξιόπιστο και 2 φορές βραβευμένο σύστημα Οrthopaedic Navigation System.
  • Μεγάλη ακρίβεια στην τοποθέτηση των υλικών και στη διόρθωση της παραμόρφωσης  εξασφαλίζοντας τη μακροζωία τω υλικών .
  • Αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα με τεκμηριωμένα στοιχεία σε περισσότερες από 300 δημοσιεύσεις σε ξένα περιοδικά και με περισσότερους από 350.000 ασθενείς παγκοσμίως.
  • Βέλτιστο κλινικό και χειρουργικό αποτέλεσμα.
  •  Ελάχιστη αφαίρεση οστού χωρίς ενδομυελικούς οδηγούς, μειώνοντας έτσι την αιμορραγία και τις επιπλοκές.
  • Σε περίπτωση ύπαρξης άλλου υλικού, γύρω από την άρθρωση, αυτό μπορεί να διατηρηθεί και να πραγματοποιηθεί η ολική αρθροπλαστική.
  • Σε σοβαρή παραμόρφωση των οστών όπου δε μπορεί να εφαρμοστεί η συμβατική μέθοδος.
  • Γρήγορη αποκατάσταση και μικρότερος χρόνος νοσηλείας.

΄΄Όλοι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί και έτσι είναι και τα γόνατα τους!΄΄