Ορισμός

01

Η Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου Υποβοηθούμενη με Υπολογιστή (Computer Αssisted Othopaedic Surgery) ορίζεται ως η χρήση ρομπότ – υπολογιστή με τη βοήθεια του οποίου ο χειρουργός δύναται να πραγματοποιεί την επέμβαση. Πρόκειται για έναν τομέα που η δυνατότητα του χειρουργού συνεργάζεται με τις δυνατότητες του υπολογιστή για να προκύψει το βέλτιστο αποτέλεσμα. Τα συστήματα υποβοήθησης με ρομπότ-υπολογιστή χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: ενεργητικά, ημι-ενεργητικά, και παθητικά. H διαφορά τους σχετίζεται με το βαθμό συμετοχής του ρομπότ στη χειρουργική επέμβαση. Έτσι τα ενεργητικά συστήματα πραγματοποιούν αυτόνομα μεγάλο μέρος της επέμβασης, τα ημι-ενεργητικά μικρότερο και υπό την καθοδήγηση του χειρουργού και στα παθητικά ο χειρουργός πραγματοποιεί την επέμβαση υπό την καθοδήγηση του ρομπότ.

Ολική αρθροπλαστική ισχίου με Τρισδιάστατο Υπολογιστή Πλοηγό (Computer Navigation)

Τα νεότερα δεδομένα αποκαλύπτουν ότι η θέση που τοποθετούνται τα υλικά στην ολική αρθροπλαστική ισχίου πρέπει να είναι σε αυστηρότερο εύρος και εντός μίας ζώνης που ονομάζεται ΄΄ασφαλής ζώνη΄΄. Με τις συμβατικές μεθόδους στο 75% των περιπτώσεων η τοποθέτηση γίνεται εκτός της ζώνης αυτής με κίνδυνο τη χαλάρωση τους. Αυτό είναι λογικό αφού όση εμπειρία να διαθέτει κάποιος δε μπορεί μόνο με την προσωπική του κρίση να πετύχει τη σωστή τοποθέτηση σε τρισδιάστατο επίπεδο. Γι αυτόν το σκοπό είναι απαραίτητες τεχνικές όπως η Ολική αρθροπλαστική ισχίου με Υπολογιστή Πλοηγό (Computer Navigation).

Πως λειτουργεί;

02

Για την επέμβαση χρησιμοποιείται Tρισδιάστατος Υπολογιστής Πλοηγός (Three-dimensional Computer Navigation) και αισθητήρες που τοποθετούνται στο άκρο. Αρχικά καταγράφεται η κίνηση και η ανατομία του κάτω άκρου, του ασθενούς, και στη συνέχεια εμφανίζεται στον υπολογιστή ως τρισδιάστατο μοντέλο. Ο υπολογιστής μας δίνει πληροφορίες για το ακριβές βάθος και τις ακριβείς γωνίες τοποθέτησης των προθέσεων. Με αυτόν τον τρόπο  αφαιρείται ελάχιστο οστό και με ασφάλεια, βελτιώνοντας την μακροβιότητα των προθέσεων και τα κλινικά αποτελέσματα.

Με τη συνεχή εξέλιξη των λογισμικών, η χειρουργική με computer navigation μπορεί να πραγματοποιηθεί γρήγορα, με ασφάλεια και σε χρόνο παρόμοιο με τη συμβατική τεχνική.

Στάδια χειρουργικής διαδικασίας

03
 •  Καταγραφή της ανατομίας της άρθρωσης
 • Αναπαράσταση της άρθρωσης στον υπολογιστή ως τρισδιάστατο μοντέλο
 • Πληροφορίες από τον υπολογιστή για το ακριβές βάθος και τις ακριβείς γωνίες τοποθέτησης των προθέσεων
 • Αφαίρεση ελάχιστου οστού
 • Η νέα άρθρωση με τις προθέσεις

“Στις επεμβάσεις μας εφαρμόζουμε fast track πρωτόκολλα αποκατάστασης”

Πλεονεκτήματα

04

Σε όλη την επεμβατική διαδικασία καθώς επίσης και στη συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος η τεχνολογία είναι για ακόμα μια φορά με το μέρος μας, παρέχοντας αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους αντιμετώπισης..

 • Εξατομικευμένη χειρουργική ανάλογα με την ανατομία του κάθε ασθενή. Όλοι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί και έτσι είναι και τα ισχία τους!
 • Χρησιμοποιούμε το πιο προηγμένο, αξιόπιστο, 3 φορές βραβευμένο και πιο συχνά χρησιμοποιούμενο παγκοσμίως σύστημα Οrthopaedic Navigation System (Orthopilot).
 • Αξιόπιστη και εγκεκριμένη τεχνική για την ακριβή τοποθέτηση των προθέσεων.
 • Με τον υπολογιστή πλοηγό δε χρειάζονται ακριβές (μαγνητική τομογραφία) ή εξετάσειες που εκθέτουν σε ακτινοβολία (αξονική τομογραφία)
 • Τεκμηριωμένα στοιχεία σε περισσότερες από 300 δημοσιεύσεις.
 • Περισσότερα από 350000 περιστατικά παγκοσμίως.
 • Αφαίρεση του λιγότερου οστού που χρειάζεται και με ακρίβεια μειώνοντας τις επιπλοκές και την αιμορραγία
 • Βελτίωση κλινικών αποτελεσμάτων, σταθερότητας της άρθρωσης και του εύρους κίνησης
 • Πρώιμη αποκατάσταση και μικρότερος χρόνος νοσηλείας.
 • 95% αντοχή της νέας άρθρωσης για 20 έτη
 • Ίδιο κόστος με τη συμβατική μέθοδο

Κλείστε ένα ραντεβού για περισσότερες πληροφορίες

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για τη πληροφόρηση σας σχετικά με την τεχνική αυτή και τα πλεονεκτήματα της.

Διεθνείς επιστημονικές μελέτες

05

Βελτίωση της ικανοποίησης των ασθενών

 • Jacofsky DJ, Allen M. Robotics in Arthroplasty: A Comprehensive Review. J Arthroplasty. 2016 Oct;31(10):2353-63.

Πλήρης αποκατάσταση της ανατομίας της άρθρωσης

 • Clavé A et al. Can computer-assisted surgery help restore leg length and offset during THA? A continuous series of 321 cases. Orthop Traumatol Surg Res. 2015 Nov;101(7):791-5.
 • Ellapparadja P et al. Reproduction of Hip Offset and Leg Length in Navigated Total Hip Arthroplasty: How Accurate Are We? J Arthroplasty. 2015 Jun;30(6):1002-7.

Καλύτερη τοποθέτηση των προθέσεων σε σχέση με τη συμβατική μέθοδο.

 • Meftah, Morteza MD et al. Accuracy of imageless navigation for functional cup positioning and restoration of leg length in total hip arthroplasty: a matched comparative analysis. Journal of current orthopaedic practice. January/February 2021 – Volume 32 – Issue 1 – p 48-52
 • Liu Z et al. Imageless navigation versus traditional method in total hip arthroplasty: A meta-analysis. Int J Surg. 2015 Sep;21:122-7
 • Snijders T. Precision and accuracy of imageless navigation versus freehand implantation of total hip arthroplasty: A systematic review and meta-analysis. Int J Med Robot. 2017 Dec;13(4)

Η χρησιμοποίηση υπολογιστή πλοηγού στην ολική αρθροπλαστική ισχίου μειώνει τις επιπλοκές σε σχέση με τη συμβατική μέθοδο

 • Gausden EB et al. Computerized navigation for total hip arthroplasty is associated with lower complications and ninety-day readmissions: a nationwide linked analysis. Int Orthop. 2020 Mar;44(3):471-476
 • Bohl DD et al. Computer-Assisted Navigation Is Associated with Reductions in the Rates of Dislocation and Acetabular Component Revision Following Primary Total Hip Arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 2019 Feb 6;101(3):250-256

Μείωση θρομβοεμβολικών επεισοδίων

 • Montgomery BK et al. Computer Navigation vs Conventional Total Hip Arthroplasty: A Medicare Database Analysis. J Arthroplasty. 2019 Sep;34(9):1994-1998