Ορισμός

01

Η Ρομποτική Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος ορίζεται ως η χρήση ρομπότ – υπολογιστή με τη βοήθεια του οποίου ο χειρουργός δύναται να πραγματοποιεί την επέμβαση. Πρόκειται για έναν τομέα που η δυνατότητα του χειρουργού συνεργάζεται με τις δυνατότητες του υπολογιστή για να προκύψει το βέλτιστο αποτέλεσμα. Τα συστήματα υποβοήθησης με ρομπότ-υπολογιστή χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: ενεργητικά, ημι-ενεργητικά, και παθητικά. H διαφορά τους σχετίζεται με το βαθμό συμετοχής του ρομπότ στη χειρουργική επέμβαση. Έτσι τα ενεργητικά συστήματα πραγματοποιούν αυτόνομα μεγάλο μέρος της επέμβασης, τα ημι-ενεργητικά μικρότερο και υπό την καθοδήγηση του χειρουργού και στα παθητικά ο χειρουργός πραγματοποιεί την επέμβαση υπό την καθοδήγηση του ρομπότ.

 

Τι επιτυγχάνουμε με την Ρομποτική Ολική αρθροπλαστική γόνατος 

Το μεγαλύτερο επίτευγμα είναι η ακρίβεια στις επεμβάσεις μας, η μείωση των επιπλοκών, η καλύτερη λειτουργικότητα της άρθρωσης και η πιο γρήγορη αποκατάσταση. Οι πληροφορίες όπως το επίπεδο χειρουργικής εκτομής οστού ή η ευθυγράμιση του άκρου εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή του ρομπότ. Η τεχνική αναπτύχθηκε με σκοπό την εξασφάλιση της τέλειας τοποθέτησης των εμφυτευμάτων, της εθυγράμμισης του άκρου και της διαχείρησης των μαλακών μορίων χωρίς την χρήση πολυδάπανων προεγχειρητικών εξετάσεων όπως αξονική ή μαγνητική τομογραφία.

Η τεχνική χρησιμποιείται στο 30%  των επεμβάσεων γόνατος στη Γερμανία και Αυτραλία και 18% στο Ην. Βασίλειο.

Πως λειτουργεί;

02

Για την Ολική Αρθροπλαστική γόνατος χρησιμοποιείται Ρομπότ με Tρισδιάστατο Υπολογιστή και αισθητήρες που τοποθετούνται στο υπό επέμβαση άκρο. Αρχικά καταγράφεται η κίνηση και η ανατομία του γόνατος, του ασθενούς, που στη συνέχεια εμφανίζεται στον υπολογιστή ως τρισδιάστατο μοντέλο. Ο υπολογιστής-ρομπότ καθοδηγεί το χειρουργό να πραγματοποιεί το χειρουργείο με μεγαλύτερη ακρίβεια καθώς το σύστημα είναι σε θέση να κρίνει σε πραγματικό χρόνο αν η άρθρωση είναι σωστά ευθυγραμισμένη. Επίσης, με την τεχνική εξισορρόπισης των  μαλακών μορίων (soft tissue gap balancing) αφαιρείται λιγότερο οστό και μειώνονται οι μηχανικές και διατητμικές δυνάμεις μεταξύ φορτιζόμενων επιφανειών των υλικών επιτυγχάνοντας τη μακροβιότητα τους αλλά και καλύτερο κλινικό αποτέλεσμα.

H Ρομποτική Αρθροπλαστική γόνατος μπορεί να πραγματοποιηθεί γρήγορα, με ασφάλεια και σε χρόνο παρόμοιο με τη συμβατική τεχνική από έναν εκπαιδευμένο και έμπειρο χειρουργό.

Στάδια χειρουργικής διαδικασίας

03
 • Καταχώρηση των ανατομικών σημείων
 • Καταχώρηση της κινηματικής του άκρου
 • Aναπαράσταση του μηχανικού άξονα του άκρου
 • Σχεδιασμός αφαίρεσης κνήμης
 • Μέτρηση κενού – εξισορρόπιση μαλακών μορίων
 • Σχεδιασμός αφαίρεσης μηριαίου οστου
 • Τελικό αποτέλεσμα με το γόνατο εξισορροπημένο

“Στις επεμβάσεις μας εφαρμόζουμε fast track πρωτόκολλα αποκατάστασης”

Πλεονεκτήματα

04

Σε όλη την επεμβατική διαδικασία καθώς επίσης και στη συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος η τεχνολογία είναι για ακόμα μια φορά με το μέρος μας, παρέχοντας αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους αντιμετώπισης.

 • Εξατομικευμένη χειρουργική ανάλογα με την ανατομία του κάθε ασθενή. Όλοι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί και έτσι είναι και τα γόνατα τους!
 • Χρησιμοποιούμε το πιο προηγμένο και αξιόπιστο  Ρομποτικό σύστημα ROSA της Zimmer-Biomet.
 • Μέθοδος με μεγάλη ακρίβεια στην τοποθέτηση των υλικών (ακρίβεια <0,5χιλ.,<0,50).
 • Δε χρειάζονται υψηλού κόστους εξετάσεις όπως μαγνητική ή αξονική τομογραφία.
 • Εξοικονόμηση χρόνου 15% στα χειρουργικά βήματα και 30% στη χρήση χειρουργικών εργαλείων.
 • Τεκμηριωμένα στοιχεία με δημοσιεύσεις.
 • Αξιόπιστη και εγκεκριμένη τεχνική για την ακριβή τοποθέτηση των προθέσεων.
 • Εξισορρόπηση μαλακών μορίων (gap balancing) για τη μακροβιότητα των υλικών και για το βέλτιστο χειρουργικό αποτέλεσμα.
 • Ελάχιστη αφαίρεση οστού χωρίς ενδομυελικού οδηγούς, μειώνοντας έτσι την αιμορραγία και τις επιπλοκές.
 • Δε χρειάζεται η αφαίρεση υλικού από προηγούμενο χειρουργείο πριν την ολική αρθροπλαστική.
 • Σε σοβαρή παραμόρφωση των οστών όπου δε μπορεί να εφαρμοστεί η συμβατική μέθοδος.
 • Πρώιμη αποκατάσταση και μικρότερος χρόνος νοσηλείας.
 • 96.5% αντοχή της νέας άρθρωσης για 15 έτη (NJR UK)

 

Κλείστε ένα ραντεβού για περισσότερες πληροφορίες

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για τη πληροφόρηση σας σχετικά με την τεχνική αυτή και τα πλεονεκτήματα της.

Διεθνείς επιστημονικές μελέτες

05

98% των ασθενών ήταν ικανοποιημένοι με τη ολική γόνατος τους τον πρώτο χρόνο

 • Katipalli G1, Deakin AH, Greaves J, Reynolds T, Picard F. One-year follow up of 214 total knee arthroplasties with navigated columbus implants.

Η ολική αρθροπλαστική γόνατος υποβοηθούμενη με computer απέδειξε ότι ο μηχανικός άξονας και η θέση των υλικών είναι σημαντικά καλύτερα από αυτά που καταγράφονται στη συμβατική τεχνική 

 • Mason JB, Fehring TK, Estok R, Banel D, Fahrbach K. Met analysis of alignment outcomes in computer-assisted total knee arthroplasty surgery. J Arthroplasty. 2007;22(8):1097- 106.
 • Anderson KC, Buehler KC, Markel DC. Computer assisted navigation in total knee arthroplasty: comparison with conventional methods. J Arthroplasty. 2005;20(7 Suppl 3):132-8.
 • Pitto RP, Graydon AJ, Bradley L, Malak SF, Walker CG, Anderson IA. Accuracy of a computer-assisted navigation system for total knee replacement. J Bone Joint Surg Br. 2006;88(5):601-5.
 • Bathis H, Perlick L, Tingart M, Luring C, Zurakowski D, Grifk a J. Alignment in total knee arthroplasty: a comparison of computer-assisted surgery with the conventional technique. J Bone Joint Surg Br. 2004;86(5):682-7. 17.
 • Decking R, Markmann Y, Fuchs J, Puhl W, Scharf HP. Leg axis aft er computer-navigated total knee arthroplasty: a prospective randomized trial comparing computer-navigated and manual implantation. J Arthroplasty. 2005;20(3):282-8.

Η παρέκκλιση του μηχανικού άξονα περισσότερο από 30 προέκυψε σε 9% των περιπτώσεων  ολικής αρθροπλαστικής γόνατος υποβοηθούμενης με computer  σε σχέση με το 31.8% της συμβατικής μεθόδου.

 • Mason JB, Fehring TK, Estok R, Banel D, Fahrbach K. Met analysis of alignment outcomes in computer-assisted total knee arthroplasty surgery. J Arthroplasty. 2007;22(8):1097- 106.

Το εύρος κίνησης και η βαθμολογία γόνατος ήταν σημαντικά καλύτερα στην ομάδα ασθενών που υποβλήθηκαν σε ολική αρθροπλαστική γόνατος με Ψηφιακή Υποβοήθηση σε σχέση με την ομάδα της συμβατικής μεθόδου, στα 5 χρόνια.

 • Ishida K, Matsumoto T, Tsumura N, et al. Mid-term outcomes of computer-assisted total knee arthroplasty. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2011;19(7):1107-12.

Η απώλεια αίματος και η συχνότητα μετάγγισης είναι σημαντικά μειωμένες όταν χρησιμοποιείται η χειρουργική με πλοήγηση.

 • Chauhan SK, Scott RG, Breidahl W, Beaver RJ. Computerassisted knee arthroplasty versus a conventional jig-based technique: a randomized, prospective trial. J Bone Joint Surg Br. 2004;86(3):372-7.
 • Kalairajah Y, Simpson D, Cossey AJ, Verrall GM, Spriggins AJ. Blood loss after total knee replacement: effects of computer-assisted surgery. J Bone Joint Surg Br. 2005;87(11):1480-2.

Γρήγορη αποκατάσταση και λιγότερος χρόνος νοσηλείας.  

Choong PF, Dowsey MM, Stoney JD. (2009). Does accurate anatomical alignment result in better function and quality of life? Comparing conventional and computer-assisted total knee arthroplasty. J Arthroplasty, Vol.24, No.4, (June 2009), pp.560-569, ISSN:0883-5403