Ρομποτική και υποβοηθούμενη με Υπολογιστή Πλοηγό Χειρουργική Ισχίου και Γόνατος. Που Βρισκόμαστε;

Η ρομποτική και οι ψηφιακές τεχνολογίες

Η ρομποτική και οι ψηφιακές τεχνολογίες, που έχουν εφαρμοστεί στις περισσότερες επιστήμες, έχουν αποδειχθεί αξιόπιστες και ευεργετικές βελτιώνοντας το αποτέλεσμα και μειώνοντας παράλληλα το κόστος. Η υποβοηθούμενη με υπολογιστή πλοηγό και ρομποτική χειρουργική ισχίου και γόνατος είναι διαθέσιμη στην κλινική πράξη για πάνω από δύο δεκαετίες αξιώνοντας τη βελτίωση των χειρουργικών τεχνικών. Η ορθοπαιδική κοινότητα και οι ασθενείς υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό αυτές τις τεχνολογίες αφού υπήρχε η ανάγκη να βελτιωθούν τα αποτελέσματα σε κάποια είδη επεμβάσεων, όπως της ολικής αρθροπλαστικής γόνατος, σε σχέση με τη μέχρι σήμερα συμβατική μέθοδο με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο με το χρόνο.

Το παρών

Στην παρούσα φάση χρησιμοποιείται μεγάλη ποικιλία από ψηφιακά συστήματα που μπορεί να είναι ρομποτικοί βραχίονες και ρομποτικά υποβοηθούμενοι οδηγοί με μια ποικιλία από διαφορετικά είδη συστημάτων πλοήγησης που κατηγοριοποιούνται σε ενεργητικά, ημιενεργητικά και παθητικά, ώστε ο χειρουργός να μην αντικαθίσταται από το σύστημα και να μπορεί να μεταβάλει το πλάνο κατά την επέμβαση.

Ο σκοπός

Τελικώς ο σκοπός είναι πάντα κοινός, να μειωθεί η ετερογένεια στις χειρουργικές τεχνικές και να αυξηθεί η ακρίβεια. O χειρουργός χρησιμοποιεί εξειδικευμένα εργαλεία και οδηγούς, η θέση των οποίων καταγράφεται στο χώρο και το άκρο εμφανίζεται σε πραγματικό χρόνο στην οθόνη ως τρισδιάστατο μοντέλο. Όποιο σύστημα και αν χρησιμοποιείται, με παραλλαγές στη λειτουργία του, αυξάνεται η ακρίβεια στην εθυγράμμιση του άκρου και η επέμβαση πραγματοποιείται με μεγαλύτερη για τον ασθενή ασφάλεια. Μέσα σε αυτήν την εικοσαετία, η διεθνής βιβλιογραφία αποδεικνύει τα ευεργετικά αποτελέσματα των μεθόδων αυτών στην ικανοποίηση των ασθενών αφού μειώνονται η βλάβη των οστών και των μαλακών μορίων, ο μετεγχειρητικός πόνος, ο χρόνος νοσηλείας, ο χρόνος αποκατάστασης και η ανάγκη για λιγότερες επανεγχειρήσεις, αφού οι προθέσεις τοποθετούνται με πιο αξιόπιστο και ακριβή τρόπο μειώνοντας έτσι τις φθορές τους.

Η ανάγκη για εκπαίδευση

Τα ρομπότ και οι υπολογιστές πλοηγοί είναι εργαλεία που παρέχουν κατάλληλες πληροφορίες και βοήθεια στο χειρουργό ώστε να αυξηθεί η ακρίβεια όταν χρησιμποιούνται σωστά. Αυτό προυποθέτει κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία από πλευράς του χειρουργού ώστε να παρέχει με τη σειρά του τις σωστές πληροφορίες στο σύστημα, να αναγνωρίζει τις πληροφορίες που παίρνει από αυτό όπως και την κλινική τους σημασία και να μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναπροσαρμόζει το πλάνο του. Η εκπαίδευση στην υποβοηθούμενη με υπολογιστή πλοηγό και ρομποτική χειρουργική ισχίου και γόνατος παρέχεται μόνο σε νοσηλευτικές μονάδες του εξωτερικού και όσο πιο μακροχρόνια είναι τόσο πιο ολοκληρωμένο καθιστά το χειρουργό αλλά και πιο ασφαλή την επέμβαση.

Το μέλλον

Η τεχνολογία βελτιώνεται με ταχύτατους ρυθμούς και είναι πιθανό ότι η περαιτέρω βελτίωση των λογισμικών και του σχεδιασμού θα προάγει το συνδυασμό του χαμηλού κόστους με τη ακόμα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα κατά την επέμβαση, διαδραματίζοντας αναμφίβολα βασικό ρόλο στο μέλλον.

 

Dr Οικονομίδης Λάζαρος

Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Εξειδίκευση και πιστοποίηση στη χειρουργική ισχίου και γόνατος με Υπολογιστή – Πλοηγό (Ην. Βασίλειο) 

Εκπαιδευτής Computer Assisted Orthopaedic Surgery